Πως  περνάνε  τα  χρόνια;  «Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα» Ψαλμός 90:9.Πέρασε το παλαιό έτος και ήδη διανύουμε το νέο. Ευτυχώς το έτος έχει 365 ημέρες και εμείς είμαστε σαν τους συνταξιούχους όταν παίρνουν το μισθό τους.

Μεγάλες και πολλές εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται τα Χριστούγεννα, όταν εορτάζεται διεθνώς η γέννηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Δεν υπάρχει χώρα, πόλη και χωριό, που να μην εκδηλώνει τη χαρά του με ωραίους στολισμούς και χριστουγεννιάτικους ύμνους κατά την επέτειο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού.

Στις ημέρες μας οι θρησκευτικές διαφορές φέρνουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους, με αποτέλεσμα ο θρησκευτικός φανατισμός να οδηγεί σε συγκρούσεις με τραγικά αποτελέσματα.

Οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους διεκδικώντας ο καθένας από αυτούς τη θρησκεία του. Αυτά βεβαίως είναι αποτελέσματα αγνωσίας Θεού, τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στην πλάνη και στην αλληλοεξόντωση. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε: «Πλανάσθε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού» (Ματθ.κβ 29). Οι άνθρωποι λοιπόν αλληλοσκοτώνονται από έλλειψη γνώσεως και χάνουν τις ψυχές τους διότι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει ο Θεός γι αυτούς,

Ποιός μπορεί να σώσει τoν άνθρωπο; Όλοι έχουν τη φιλοδοξία να μας σώσουν, μια που έχει αποδειχθεί ότι όλοι έχουν αποτύχει στη σωτηρία του ανθρώπου. Θέλουν να δοκιμάσουν τη δύναμή τους και τη μεγάλη τους ικανότητα για να δοξαστούν. Από τι όμως θέλουμε να μας σώσουν;

Αγαπητοί αναγνώστες,

Αυτά τα λόγια είναι η φωνή του Θεού για σένα προσωπικά. Δεν είναι καταναγκασμός αλλά μια συμβουλή-προτροπή του Πλάστη σου για το καλό σου.