Έτσι φώναξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν είδε τον Ιησού Χριστό να κατεβαίνει στον Ιορδάνη για να βαπτισθεί: «Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου», Ιωάννης α:29.
Οι Εβραίοι όταν πήγαιναν στο ναό να γιορτάσουν, και ιδίως τα Σάββατα, έπρεπε να πάρουν μαζί τους και ένα πρόβατο να το θυσιάσουν, για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες τους. Χιλιάδες πρόβατα συνωστίζονταν στο ναό για να κάνουν οι Εβραίοι τις θυσίες τους. Βεβαίως είχαν ανοίξει και εμπόριο αμνών και οι περισσότεροι αγόραζαν το θύμα από την αυλή του ναού.
Σκεφθείτε τι θα γίνει τώρα όταν ο ναός θα λειτουργήσει και πάλι. Χιλιάδες άνθρωποι και πολλές μυριάδες πρόβατα θα πρέπει να πάρουν σειρά για να κάνουν θυσία στο Θεό. Και για ποιο λόγο; Για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες. Εξιλεώνονται οι αμαρτίες μ’ αυτόν τον τρόπο;
Ασφαλώς όχι. Ο απόστολος Παύλος γράφει στους Εβραίους: «Διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρή αμαρτίας». Ο Θεός στο σπλαχνικό σχέδιό Του έστειλε τον Υιό Του το μονογενή, όχι μόνο να μας αποκαλύψει όλη την αλήθεια, αλλά και να θυσιασθεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αποτελέσει το εξιλαστήριο θύμα για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αναμάρτητος όπως ήταν, εισήλθε εις τα άγια των αγίων με μια θυσία, τον Εαυτό Του, «για να αθετήσει την αμαρτίαν δια της θυσίας Εαυτού».
Τώρα όταν παρουσιαζόμαστε ενώπιον του Θεού Πατρός, επικαλούμαστε τη θυσία του Ιησού Χριστού και δεν χρειάζεται να σφάξουμε κανένα αμνό. Ο «αμνός, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου», είναι για μας ο Ιησούς Χριστός και γνωρίζουμε από τη Διαθήκη που μας άφησε ότι το «το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας», Α’ Ιωάννου α:7.
Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τίμιο και Άγιο, διότι προέρχεται από τον Υιό του Θεού που ήταν αναμάρτητος. Ποτέ ο Ιησούς Χριστός δε σκότωσε άνθρωπο, ούτε απείλησε, ούτε λοιδόρησε κανένα. Ο απόστολος Πέτρος τον περιγράφει με θαυμασμό, «λοιδορούμενος δεν αντελοιδόρει και πάσχων δεν ηπείλει, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως».
Ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός έγινε το εξιλαστήριο θύμα για κάθε αμαρτωλό που Τον πιστεύει και Τον επικαλείται. «Αυτός τας αμαρτίας ημών εβάστασε» και «δια των πληγών Αυτού ημείς ιάθημεν», προφητεύει ο Ησαΐας στο νγ’ κεφάλαιο που είναι το κατ’ εξοχήν κεφάλαιο της θυσίας του Ιησού Χριστού ως αμνού του Θεού, αμώμου και ασπίλου.
«Τας αμαρτίας ημών Αυτός εβάστασεν και τας νόσους ημών επεφορτίσθη». Όλοι οι πιστοί χριστιανοί όταν γονατίζουν και προσεύχονται, προβάλλουν πρώτα τη θυσία του Ιησού Χριστού για να ζητήσουν από τον Ουράνιο Πατέρα συγχώρεση και άφεση αμαρτιών για να προχωρήσουν μετά στα αιτήματά τους που έχουν να προβάλλουν μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Παντοκράτορος, Θεού και Πατέρα. «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών».
Πόσο εύκολη έγινε η προσέγγιση στο θρόνο του Ουράνιου Πατέρα! Μπορούμε να πλησιάσουμε δια της προσευχής οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και όπου και να βρισκόμαστε, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε κάποιο κατάλληλο χώρο και κάποια κατάλληλη ώρα κρατώντας πάντοτε ένα αρνάκι στην αγκαλιά μας για να το θυσιάσουμε στο Θεό και Πατέρα μας. Γονατίζουμε, υψώνουμε τα χέρια, κλείνουμε τα μάτια και μιλάμε στον Ουράνιο Πατέρα μας εν τω ονόματι του Χριστού που σταυρώθηκε για μας και έχυσε το Άγιό Του αίμα για τη Σωτηρία μας.
Ο αμνός που προσφέρουμε στον Ουράνιο Πατέρα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μας υπέδειξε καθαρά και ξάστερα τον αμνό, κηρύττοντας, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου».
Καμιά άλλη θυσία δε χρειάζεται πια, ούτε αρνιά, ούτε μοσχάρια, ούτε τράγοι ούτε προσφορές διάφορες. Η θυσία του Ιησού Χριστού είναι υπεραρκετή, για να μας σώσει και να μας ανοίξει την οδό προς τα άγια των αγίων, όπου είναι ο θρόνος του Αγίου Θεού και Πατέρας μας.
Κάθε προσφορά δική μας υπό οποιαδήποτε μορφή, δείχνει ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλη ήταν η θυσία του Κυρίου μας Ιησού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου.
Ο Ίδιος ο Κύριός μας μας υπέδειξε: «Ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός μου εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό», Ιωάννης ιε:16.

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό