Πολυμέσα

Τελευταία κηρύγματα από
Παρ, Ιαν 24, 2020
34 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Πράξεις 11:18-30
Παρ, Δεκ 20, 2019
25 λεπτά 31 δευτερόλεπτα
Αριθμοί 24:14-17
Κυρ, Σεπ 29, 2019
53 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Γένεση 1:1-8 & Πράξεις 21:5-16
Παρ, Ιουν 28, 2019
30 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Ιεζεκιήλ 37:1-14
Κυρ, Μάι 12, 2019
41 λεπτά 23 δευτερόλεπτα
Ιώβ 22:21-30 & Ματθαίος 5:23-26
Παρ, Απρ 05, 2019
37 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Γένεση 2:7-9
Encoded with LameXP
Παρ, Φεβ 15, 2019
23 λεπτά 49 δευτερόλεπτα
Άσμα Ασμάτων 3:1-4:7
Παρ, Ιαν 18, 2019
41 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Λουκάς 18:18-35
Powered by: Preachitsuite