Μερικές φωτογραφίες από την αίθουσα στην οποία στεγάζεται η Εκκλησία μας.