Κάθε Σάββατο απόγευμα, η νεολαία της εκκλησίας μας συγκεντρώνεται με σκοπό να συζητήσουμε θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού που αφορούν την πορεία μας μέσα στον κόσμο αυτό. Κύριος στόχος μας είναι να αυξηθούμε στην επίγνωση του Ευαγγελίου, ώστε να μπορέσουμε σαν νέοι να σταθούμε στο θέλημα του Θεού,πρεσβεύοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ειδικά στους συνομηλίκους μας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους μέσα από την ζωή μας και την μαρτυρία μας.

 

Η νεολαία μας οργανώνει κατά καιρούς εξορμήσεις σε άλλες εκκλησίες τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στόχος μας να γνωριστούμε με νέους αδελφών εκκλησιών,να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να έχουμε κοινωνίες αγάπης.
Επίσης, η νεολαία μας δραστηριοποιείται συχνά και στο εξωτερικό έργο, με επισκέψεις σε μεμονωμένους, σε ασθενείς αλλά και με ευαγγελισμό και διανομή φυλλαδίων σε κεντρικά σημεία της πόλης της Πάτρας και άλλων περιοχών.