Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο ιδρυτής κάποιου θρησκεύματος, ούτε ο μύστης κάποιας δικής Του θεωρίας περί θρησκείας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος που στάλθηκε στη γη, για να βρει και να σώσει τον άνθρωπο που ταλαιπωρείται από χίλια-δυο ερωτήματα, ψάχνοντας να βρει πώς και γιατί βρέθηκε σ' αυτόν τον πλανήτη και βασανίζεται από την αμαρτία, αναζητώντας τη χαρά και την ειρήνη της ψυχής του.

Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο μας, είπε όλη την αλήθεια που έγραψαν οι μαθητές Του στο Ευαγγέλιο και εμείς σήμερα μπορούμε να την μελετήσουμε. Σταυρώθηκε για τη Σωτηρία μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας.

Οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης που ανήκαν στον Ιουδαϊσμό και έγιναν Φαρισαίοι, φοβήθηκαν για τη θρησκεία τους, μήπως τους την χαλάσει ο Μεγάλος Διδάσκαλος και Σωτήρας και Τον σταύρωσαν. Οι Ιουδαίοι είχαν σκοπό με τη θρησκεία τους να επιβληθούν σε όλο τον κόσμο και πίστευαν ότι θα το πετύχουν, δημιουργώντας συναγωγές σε όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός που έφερε την αγάπη, την ισότητα και την αλήθεια, θεωρήθηκε το πιο μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους. Τον θανάτωσαν λοιπόν κατά τον χειρότερο τρόπο, Τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δύο ληστές, αφού πρώτα Τον βασάνισαν και προσπάθησαν να Τον εξευτελίσουν και να Τον γελοιοποιήσουν στα μάτια του λαού. Ο, τι μπορούσαν να φανταστούν το έκαναν. Τον μαστίγωσαν, Τον έφτυσαν, Τον γρόνθισαν, Τον ονείδισαν, Του πέρασαν και ένα ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι και τελικά Τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δύο ληστές.

Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό καρφωμένος μεταξύ δύο ληστών, δεν έχασε την αγάπη Του, που την έφερε πραγματικά από τον ουρανό. Ανάμεσα σε εχθρούς που συνεχώς τον έβριζαν και τον ονείδιζαν, έκανε την πιο ωραία προσευχή αγάπης για τους εχθρούς Του. «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τί πράττουσι». Λουκάς κγ:34

Ο Ιησούς Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Οι μαθητές Του, έγιναν απόστολοι σε όλο τον κόσμο και κήρυξαν το Ευαγγέλιο σ' όλη την κτίση. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε παντού και ο Χριστιανισμός έγινε πρώτος, εκμηδενίζοντας τον Ιουδαϊσμό, ο οποίος ούτε καν υπάρχει στον κόσμο πια. Αυτό έγινε, γιατί ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και τώρα ζει. Δεν είναι ένας
ανύπαρκτος ηγέτης κάποιου θρησκεύματος, αλλά ο αρχηγός της ζωής, που είναι έτοιμος να μιλήσει με κάθε άνθρωπο και να του δώσει τη Σωτηρία του, τη Λύτρωσή του και να απαντήσει σε κάθε αίτημα, κάθε ανάγκης του.

Ο Ιησούς Χριστός από τη θέση που βρίσκεται σήμερα «εκ δεξιών του Πατρός» (Μάρκος ιστ:19), καλεί κάθε άνθρωπο να πιστέψει, να μετανοήσει και να Τον επικαλεσθεί. «Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή». Πράξεις β:21

Σήμερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύττεται σε 224 χώρες και εκπληρώνεται ο λόγος που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. «Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Ματθαίος κδ:14

Ο Ιησούς Χριστός ζει και παρακολουθεί το έργο Του, σώζει κάθε αμαρτωλό που μετανοεί, επεμβαίνει με σημεία και θαύματα και «διανομάς του Αγίου Πνεύματος» και ετοιμάζει το λαό Του, για να έλθει πάλι και να τον παραλάβει.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Μίλα Του και θα σου απαντήσει.

+Λεωνίδας Φέγγος