Λέγεσαι χριστιανός, γιατί έτσι σου είπαν να λέγεσαι; ή λέγεσαι χριστιανός, διότι έχεις πιστέψει στο Χριστό και Τον ακολουθείς με αυταπάρνηση και δέχτηκες τη διδασκαλία Του;

Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Όστις θέλει να έλθει οπίσω μου, ας απαρνηθή τον εαυτό του και ας με ακολουθεί σηκώσας τον σταυρόν αυτού».

Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός χωρίς να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και δεν μπορείς να λες ότι πιστεύεις στο Χριστό, χωρίς να έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιό Του, που είναι η Διαθήκη που μας άφησε.

Πρώτα πρέπει να πάρεις το Ευαγγέλιο, να το διαβάσεις, να μετρήσεις κατά πόσο το πιστεύεις και το παραδέχεσαι να είναι οδηγός της ζωής σου. Μετά πρέπει να μετανοήσεις για τις αμαρτίες που έχεις κάνει και εξακολουθείς να κάνεις μέσα στην άγνοια σου. Πολλές αμαρτίες που κάνουμε στη ζωή μας, επάνω στην άγνοιά μας, τις θεωρούμε ότι δεν είναι αμαρτίες, διότι έτσι κάνει όλος ο κόσμος.

Αν θέλεις όμως να γίνεις χριστιανός, πρέπει να κοιτάξεις μέσα στο Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και να ξεχωρίσεις τα έργα της σαρκός όπως είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος.

Την ημέρα της Πεντηκοστής όταν αυτοί που άκουσαν το Λόγο του Θεού από τον απόστολο Πέτρο, ρώτησαν: «Τι πρέπει να κάμωμεν άνδρες αδελφοί;» Ο απόστολος Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος» Πράξεις β:38.

Εκείνη την ημέρα τρεις χιλιάδες ψυχές πίστεψαν, μετανόησαν και βαφτίσθηκαν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια όλοι αυτοί οι πιστοί που αποτέλεσαν την πρώτη Αποστολική εκκλησία, «ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων, εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς» Πράξεις β:42.

Με τους πρώτους που πίστεψαν και μετανόησαν και βαφτίστηκαν εν ύδατι, έγινε η πρώτη Αποστολική εκκλησία, η οποία ξεχώρισε από τις ειδωλολατρικές συνήθειες του κόσμου και από όλες τις αμαρτίες που ήταν συνυφασμένες με τις λατρείες τους. Οι χριστιανοί έζησαν μια νέα ζωή, γεμάτη αγάπη, χαρά και ειρήνη και ομολογούσαν παντού τον Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας.

Κανείς δεν μπόρεσε να τους πείσει να πηγαίνουν στο ναό των διαφόρων θεών για να τρώνε τα ειδωλόθυτα και να πορνεύουν. Κανείς δε μπόρεσε να τους υποχρεώσει να προσκυνήσουν το άγαλμα του αυτοκράτορα που θεωρούσε τον εαυτό του Θεό. Έπαιρναν κάθε Κυριακή τη Θεία Κοινωνία και ομολογούσαν παντού τον Χριστό, επιδιδόμενοι σε έργα αγαθά και ο Κύριος έκανε ανάμεσά τους πολλά σημεία και θεραπείες.

Οι καλοί χριστιανοί κάνουν ωραίες και ευλογημένες εκκλησίες στις οποίες ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κάνει φανερή την παρουσία Του. Δεν πρέπει απλώς να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά πρέπει να είμαστε με επίγνωση του Ευαγγελίου του Χριστού «που είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα».

Κάποτε θα απολαύσεις το τέλος της πίστεώς σου, τη Σωτηρία της ψυχής σου.

+ του Λεωνίδα Φέγγου