Είναι καιρός πλέον να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών και να ασχοληθούμε επιτέλους, με αυτά τα οποία αφορούν την ύπαρξή μας.  βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν, είναι γεγονός ότι τίποτα δεν πάει καλά γύρω μας, και κατ’ επέκταση στον κόσμο ολόκληρο.  Στο τέλος κάθε χρόνου ευχόμεθα ο νέος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, χωρίς να εξετάζουμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να συμβεί αυτό. Μέχρι πότε άραγε θα συνεχίζεται αυτό, χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε ότι φτάσαμε στο τέλος; ‘Ολα όσα ο Λόγος του Θεού αναφέρει περί των εσχάτων ημερών εκπληρώνονται στις ημέρες μας και κανείς πλέον δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει.

Ο Απόστολος Παύλος έλεγε προς τον Τιμόθεο: 

“Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί·

διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,

 άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι,

προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι,

έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.

 (Β’ Τιμοθέου γ1-5) 

Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου μέσα στον οποίον ζούμε και  βέβαια δεν θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να μας καταπιεί, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε αν θέλουμε να αποφύγουμε τον όλεθρο και την καταστροφή που θα επέλθει επάνω εις τον κόσμο αυτόν.

 Ο Απόστολος Πέτρος στην ημέρα της Πεντηκοστής απευθυνόμενος σε χιλιάδες ανθρώπους φώναξε:

Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς”.Πράξεις β’40

Εφ’όσον  όλα αυτά τα βλέπουμε, δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένος άλλος χρόνος. Αν μέχρι σήμερα δεν μεριμνήσαμε για το σωτηρία μας, είναι πλέον καιρός να το κάνουμε τώρα χωρίς άλλη χρονοτριβή.  Ο Ιησούς Χριστός έκαμε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Εδωσε τον ίδιο Του τον εαυτό επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για εμάς. Πέθανε Εκείνος για να ζήσουμε εμείς, και  να απολαμβάνουμε αιωνίως όλα αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε για εμάς. Ο μόνος τρόπος για να σωθούμε είναι δια του Ιησού Χριστού καθώς και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε: “Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.” (Πράξεις δ:12)

Δεν υπάρχει οδός σωτηρίας άλλη από αυτήν που λέγεται Ιησούς Χριστός και δια της οποίας θα φτάσουμε στην πόλη του Ουράνιου Πατέρα μας.  Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: “Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.” (Ιωάννης ιδ.6)

Πρέπει επιτέλους να πάψουμε να ασχολούμεθα με όλα αυτά τα οποία ικανοποιούν τη σάρκα, και να αρχίσουμε να ασχολούμεθα με αυτά τα οποία αφορούν την ψυχή μας.

 Να δώσουμε στους εαυτούς μας αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε μέσα από αυτό να μάθουμε τον τρόπο δια του οποίου θα οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας, θέτοντας θεμέλια γερά τα οποία θα μας κρατήσουν όρθιους σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση κι αν βρεθούμε.  Ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι η καταστροφή πλησιάζει. Όλα όσα υπάρχουν επάνω εις τον κόσμο αυτόν θα διαλυθούν, και δια να μην διαλυθούμε και εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε το πολύτευμά μας, το οποίο θα πρέπει να είναι πνευματικό και σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος  Πέτρος λέγει:” Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν,

προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή;

Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.”

 (Β’ Πέτρου γ’ 11-13)

 ‘Οσο υπάρχει ακόμα χρόνος εμείς θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε προς όφελος της ψυχής μας. Ο Χριστός μας περιμένει. Είναι αναστημένος, ζωντανός, έτοιμος να απαντήσει  στην κραυγή μας, έτοιμος να ακούσει τη φωνή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τον Χριστό: “όστις παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την δικαίωσιν ημών” (Ρωμαίους 4:25)

Ο καινούργιος χρόνος ας είναι ένα νέο ξεκίνημα για εμάς. Ξεκινάμε με το Χριστό δια να τελειώσουμε στην αιώνια δόξα. 

 

Κώστας Κονδύλης - Εφημερίδα "Χριστιανισμός" 01/2005

 


 

Photo by Kenny Eliason on Unsplash