Αγαπητοί αναγνώστες,

Αυτά τα λόγια είναι η φωνή του Θεού για σένα προσωπικά. Δεν είναι καταναγκασμός αλλά μια συμβουλή-προτροπή του Πλάστη σου για το καλό σου.

Ο Θεός είπε: "Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών·" [Γένεσις 1:26]

Σου έδωσε την ελευθερία του αυτοβούλου και αυτεξούσιου. Γι' αυτό στο εδάφιο Ματθαίος 7:13 δείχνει με αγάπη ο Θεός στον άνθρωπο και τους δύο δρόμους και αφήνει την επιλογή στον κάθε άνθρωπο προσωπικά.

Από τη μία μεριά είναι η πλατιά πύλη της εύκολης αμαρτίας με οδηγό τον Διάβολο που στο τέλος οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια.

Από την άλλη μεριά είναι η στενή πύλη του Ιησού Χριστού και της αγίας ζωής που οδηγεί στην αιώνια ζωή.

Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος ή μέση οδός. Έχεις την ελευθερία να διαλέξεις έναν από τους δύο δρόμους.

Αναβολή και αδιαφορία στην επιλογή που σου ψιθυρίζει ο Διάβολος σε οδηγεί με βεβαιότητα στην πλατιά πύλη και μετά στην αιώνια κόλαση.

Γι' αυτό ήρθες στο κόσμο, για να πάρεις τώρα στη ζωή αυτή, την απόφαση που θα περάσεις την αιωνιότητα. Η ζωή δεν σταματάει στον τάφο. Ο τάφος είναι η αρχή της αιωνιότητας είτε αιώνια ζωή, είτε αιώνια κόλαση. Δεν υπάρχει εκμηδενισμός ή ανυπαρξία.

Σκέψου σοβαρά πριν πάρεις την απόφαση. Μόνο τώρα, ενόσω ζεις, έχεις τη δυνατότητα της επιλογής.

Ο Ιησούς Χριστός σου φωνάζει για το συμφέρον της ψυχής σου: "Είσελθε δια της στενής πύλης".

Διάβασε το ευαγγέλιο και εκεί θα βρεις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σου.

Με αγάπη Χριστού.

 Πηγή: FindGod.gr