Ο Ιησούς Χριστός, σχεδίασε το έργο της Σωτηρίας και ο Ίδιος το εκτέλεσε. Μετά τη σταύρωσή Του και την ανάσταση Του, άνοιξε τα χέρια Του και κάλεσε κοντά Του κάθε άνθρωπο κουρασμένο και καταπιεσμένο.

Άλλωστε το είχε δηλώσει: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Ματθ. ια:28. Με αυτήν τη γενική πρόσκληση, κάλεσε κι εσένα και εμένα και κάθε άνθρωπο που θέλει να λάβει μέρος στην Ανάσταση των δικαίων και την αιώνια Ζωή, γενόμενος μέτοχος της αιωνίου Βασιλείας.

Σε μία παραβολή που ο Κύριός μας Ιησούς δίδαξε, αναφέρει ότι έστειλε δούλους να προσκαλέσουν τους προσκεκλημένους στους γάμους λέγοντας: «Έλθετε διότι ο γάμος είναι έτοιμος, τα σφακτά και όλα είναι έτοιμα». Αυτοί όμως δεν θέλησαν να έλθουν, αλλά μετέβησαν «οι μεν εις το εμπόριον αυτών, οι δε εις τον αγρόν αυτών» (βλ. Ματθαίος κβ:1-14). Τότε έστειλε άλλους δούλους και τους ξανακάλεσε, αλλά πάλι δεν ήθελαν να έλθουν. Μάλιστα ο ευαγγελιστής Λουκάς (βλ. ιδ:16-24) αναφέρει και συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είπε: «Αγρόν ηγόρασα και πάω να τον δω, παρακαλώ σε, έχε με παραιτημένο». Ο δεύτερος είπε: «Αγόρασα πέντε ζεύγη βοών και υπάγω να τα δοκιμάσω. Παρακαλώ σε, έχε με παραιτημένο». Ο τρίτος είπε: «Γυναίκα ενυμφεύφθην και δεν δύναμαι να έλθω». Τελικά ο Κύριος του γάμου είπε στους δούλους: «Υπάγετε εις τας οδούς και τους φραγμούς και καλέσατε όσους αν εύρητε, καλούς τε και κακούς». Οι δούλοι επέστρεψαν και ανέφεραν ότι κάλεσαν όλους όσους βρήκαν και τελικά εγεμίσθη το τραπέζι του γάμου.

Πόσες φορές μας καλεί ο Ιησούς Χριστός να πάμε κοντά Του και να πάρουμε τη θέση μας στη βασιλεία Του! Δεν μας καλεί για να Του προσφέρουμε, αλλά για να μας προσφέρει, θέλει να μας δώσει τη Σωτηρία, την αιώνια Ζωή και την αιώνια Βασιλεία χωρίς εμείς να του προσφέρουμε ανταλλάγματα.
Μα θα μου πείτε, «εμείς έχουμε ανάγκη σε τούτη τη ζωή να λύσουμε ορισμένα ζητήματα». Αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια, περπατάμε με τις δικές μας ημερομηνίες και μετράμε με το δικό μας ρολόι, διότι έχουμε τις άμεσες ανάγκες οι οποίες, πολλές φορές, δεν αναβάλλονται. Όταν είμαστε σε μια μεγάλη ανάγκη, είτε ασθένεια, είτε φτώχεια, είτε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, η μόνη επιθυμία που έχουμε, είναι να μας περάσει ο πόνος. Δεν έχουμε ενδιαφέρον για τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όμως, δε μιλάει για την αιωνιότητα παραβλέποντας την παρούσα ζωή του ανθρώπου.
Για μια στιγμή στέκεται μπροστά σε όλους και τους δηλώνει: «Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή, διότι πας ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή», «Ποιος από σας όταν είναι πατέρας και το παιδί του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα; Αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι; Αν του ζητήσει αυγό θα του δώσει σκορπιό; Εάν εσείς πονηροί όντες δίδετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει καλές δόσεις εις τους αιτούντας παρ’ Αυτού;». (βλ. Ματθαίος ζ:7-11, Λουκάς ια:9-13)

Επίσης είπε: «Ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός μου, εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει». (Ιωάννης ις:23)

Δεν μιλάει για τη μετά θάνατον Ζωή, αλλά για την καθημερινή μας ζωή. Ο Ιάκωβος (ε:12-14) γράφει στην επιστολή του: «Κακοπαθεί τις μεταξύ σας, ας προσεύχεται, ευθυμεί τις ας ψάλλει, ασθενεί τις μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθώσι επ’ αυτών, αλείψαντες αυτόν με έλαιον και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα». Το Ευαγγέλιο δίνει λύσεις στις ανάγκες μας δια του Ιησού Χριστού, όμως όλα τελειώνουν στην προσωρινή ζωή που ζούμε. Οι κλήσεις του Χριστού, αφορούν και τη παρούσα ζωή μας στον κόσμο αυτό, αλλά κυρίως την μέλλουσα ζωή μας στην αιωνιότητα.

Πόσες φορές σε κάλεσε ο Χριστός να πας κοντά Του και να λάβεις τα πάντα και τελικά μια αιώνια Ζωή στην αιώνια Βασιλεία Του;

Μη το ξεχνάς, Ο Χριστός σε καλεί!

+Λεωνίδας Φέγγος