"...πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη."
                                                                    Ιακώβου 5, 20

 
Εικόνα επαφής

 

Συμπληρώστε το αίτημά σας για να προσευχηθούμε στην εκκλησία

captcha
Reload