Καλόν θα είναι αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους οποίους διερχώμεθα, να προσέξουμε ιδιαίτερα στο κάλεσμα που έρχεται από τον ουρανό με την σφραγίδα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο.Πολύ εύκολα μπορούμε να το αγνοήσουμε το κάλεσμα αυτό, όπως πολλοί κάνουν, και να κλείσουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού, και παράλληλα να συνεχίσουμε τη ζωή μας επάνω σ’ αυτόν τον κόσμο

δεχόμενοι το μήνυμα των ανθρώπων «ας φάγωμεν και ας πίωμεν διότι αύριον αποθνήσκομεν».

Όμως κάθε ειλικρινής άνθρωπος θα πρέπει να προβληματίζεται γι’ αυτά που έχουν σχέση με την ίδια του τη ζωή και να ενδιαφέρεται να μάθει όλα όσα τον αφορούν. Είναι βέβαιον και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και τούτο, διότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του, φτιαγμένο με τα ίδια τα χέρια του Θεού, όσο και αν θέλουν πολλοί να ανατρέψουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Επομένως αυτός που θέλει να μας οδηγήσει σωστά, είναι αυτός που μας δημιούργησε και αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να φανερώνει στον άνθρωπο τον τρόπο με τον οποίον θα σωθεί και την οδό δια της οποίας θα μπορέσει να φθάσει σε ένα τέλος ένδοξο και να ζήσει αιώνια στην βασιλεία του Θεού.
Ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού μας φανερώνει ξεκάθαρα ότι δι’ αυτού μπορούμε να ζήσουμε αιώνια και να απολαύσουμε όσα ο Θεός έχει ετοιμάσει γι’ αυτούς που τον αγαπούν. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είμαι η οδός , και η αλήθεια, και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ εμού (Ιωάννης ιδ΄:6). Εάν αυτόν τον λόγο τον απορρίψουμε, τότε απορρίπτουμε την αλήθεια, απορρίπτουμε τη ζωή και ο δρόμος που ακολουθούμε πλέον δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Πολλοί χλευάζουν τα περί της βασιλείας του Θεού και στρέφονται ενάντια σε ότι έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πρόβατα, τα οποία είναι χαμένα και αναζητούν τον ποιμένα τους, που δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό των εμών, καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και την ψυχήν μου βάλλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και θέλει γίνει μία ποίμνη, εις ποιμήν (Ιωάννης ι΄:14).
Είναι γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκε τον ίδιο του τον εαυτό επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά για την Σωτηρία του ανθρώπου. Χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε δι’ αυτού ο άνθρωπος να καθαρίσει τις αμαρτίες του και να εισέλθει στη Βασιλεία των ουρανών άγιος και καθαρός. Ο απόστολος Πέτρος έλεγε: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις γ΄:12). Και ο απόστολος Παύλος: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσα μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον (Τιμοθέου α΄:15).
Στις ημέρες μας όπου τα σημεία των καιρών φανερώνουν ότι ο Χριστός έρχεται, τα πρόβατα του Κυρίου, οι άνθρωποι, οι οποίοι έιναι ειλικρινείς και θέλουν να ζήσουν με τον Θεό ακούν τη φωνή του Ευαγγελίου, που είναι η ίδια η φωνή του Θεού, και τρέχουν να τακτοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Θεό δια του Ιησού Χριστού, ώστε την ημέρα του ερχομού του Κυρίου να είναι έτοιμοι για να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός και λέγει: «Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν των Υιώ αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει (‘Α Ιωάννου ε΄:11). Η πρόσκληση αφορά όλους μας. Ας μην την απορρίψουμε, αλλά να τη δεχθούμε.

Εφημ. "Χριστιανισμός" 02/2004

Διαβάστε επίσης...

Να γυρίσουμε πίσω στον Χριστό

Σ'αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε, η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Εκτός των πολλών και μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που περνάμε, παράλληλα η αμαρτία γιγαντώνεται, όσο πάει και νομιμοποιείται.

Περισσότερα...

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό