Η κάρτα του πολίτη είναι το χάραγμα του Αντίχριστου όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο στην Αποκάλυψη ιγ’ κεφάλαιο;

Ασφαλώς όχι. Ο Αντίχριστος, όμως, προετοιμάζει όλα του τα σύνεργα και τα στοιχεία που του χρειάζονται.
Το πρώτο του βήμα είναι να βλάψει το Χριστό. Ο Χριστός είναι το μεγαλύτερό του εμπόδιο.
Όσο λατρεύεται ο Χριστός από εκατομμύρια χριστιανούς επάνω στη γη, ο Αντίχριστος δεν μπορεί να φανερωθεί και να εκτελέσει το σκοπό του. Η πρώτη του λοιπόν προσπάθεια είναι να εξαλείψει το όνομα του Ιησού Χριστού και κάνει ότι μπορεί για να αποδείξει ότι ο Χριστός δεν ήταν Υιός του Θεού, αλλά ένας συνηθισμένος προφήτης και να στρέψει την λατρεία του Χριστού, στο δικό του πρόσωπο.
Ακούγονται θεωρίες, ψευδοδιδασκαλίες και από Χριστιανούς ακόμη που ισχυρίζονται ότι στη γη ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος (μονοφυσίτες). Οι Εβραίοι τον λένε υιό την Μαρίας, ενώ υπάρχουν κατηγορηματικές αποδείξεις ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον δέχθηκαν και οι απόστολοι.
Όταν ρώτησε ο Κύριος τους μαθητές, «τίνα με λέγουσι ότι είμαι εγώ ο υιός του ανθρώπου», ο απόστολος Πέτρος είπε: «Κύριε, Συ είσαι Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος».
Ο Κύριος δέχθηκε την διαπίστωση του Πέτρου και την επιβράβευσε. “Μακάριος είσαι Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι σαρξ και αίμα δεν σοι αποκάλυψε τούτο, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς” Ματθ. στ΄:15-18.
Όταν ο Φίλιππος συνόδευε τον ευνούχο και του μιλούσε για τον Χριστό, “ήλθον εις τι ύδωρ και λέγει ο ευνούχος, Ιδού ύδωρ τι με εμποδίζει να βαπτισθώ; Και ο Φίλιππος είπε. Εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας δύνασαι. Και αποκριθείς είπε. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.”
Στο στόχαστρο του Αντίχριστου είναι ο Χριστός, όμως όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Αγία Γραφή, ένα όνομα συστήνει, το όνομα του Ιησού Χριστού.
Όλοι οι απόστολοι έκαναν μεγάλα θαύματα εις το όνομα του Ιησού Χριστού.
Οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης όταν συνάντησαν τον εκ γενετής χωλό μπροστά στην ωραία πύλη, τον θεράπευσαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Ο απόστολος Πέτρος πήρε την πρωτοβουλία: “Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ότι έχω τούτο σοι δίδω. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκω επάνω και περπάτα.”
Σήμερα το πνεύμα του Αντίχριστου, προσπαθεί να εξώσει το όνομα του Ιησού Χριστού και από τις χριστιανικές εκκλησίες ακόμη.
Πολλές εκκλησίες δεν μιλάνε αποκλειστικά για το Χριστό. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν και άλλα ονόματα, εκτός του Χριστού.
Ο Ιωάννης στις επιστολές του αποκαλύπτει. “Τις είναι ο ψεύτης ειμή ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Ούτος είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιόν.” Α’ Ιωάν. β’:22
“Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οίτινες δεν ομολογούσι ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκί, ότι ούτος είναι πλάνος και αντίχριστος.”
Η προσπάθεια του σατανά σήμερα είναι να εκτοπίσει το Χριστό και το όνομα Του από τον κόσμο αυτό που ζούμε.
Δεν είναι εύκολο βέβαια, διότι ο Χριστός ζει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και ακόμη και η χρονολογία έχει σαν αφετηρία τον Ιησού Χριστό. Λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν.
Ο Χότζα της Αλβανίας προσπάθησε να αλλάξει αυτές τις αναφορές αλλά απέτυχε και τελικά έφθασε σήμερα να κηρύττεται το Ευαγγέλιο στην Αλβανία και να ανοίγουν εκκλησίες εις το όνομα του Ιησού Χριστού.
Το δεύτερο βήμα του Αντίχριστου θα είναι να πάρει όλες τις οικονομίες στα χέρια του.
Πτωχεύσεις, ανεργίες, κατασχέσεις, απεργίες, απολύσεις, πείνες, λιμοί και κάθε δυστυχία οικονομική βοηθάει τον Αντίχριστο να ετοιμάσει το βασίλειό του.
Ο κόσμος τρομάζει με την ανεργία και καταφεύγει στις απεργίες και στις ταραχές, οι οποίες διευκολύνουν τον Αντίχριστο να παρουσιασθεί ως ελευθερωτής των αναξιοπαθούντων.
Οι δικτατορίες δίδουν κακά παραδείγματα στον κόσμο ώστε πολλές φορές να επιθυμούν τους δικτάτορες μάλλον, παρά τους νόμιμους κυβερνήτες.
Ο Αντίχριστος θα πάρει την οικονομία όλου του κόσμου στα χέρια του και θα διαχειρίζεται όλα τα χρήματα όλου του κόσμου. Κανείς δεν θα έχει χρήματα. Θα έχει όμως ένα χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο και με αυτό θα μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει. Προοίμιο του χαράγματος είναι οι πιστωτικές κάρτες. Στην Αμερική οι πιστωτικές κάρτες είναι αυτές με τις οποίες συναλλάσσονται όλοι οι πολίτες.
Με την πιστωτική κάρτα πληρώνονται το μισθό τους και με αυτή αγοράζουν τα πάντα. Ως και τα τηλεφωνήματα τα πληρώνουν με την κάρτα. Έτσι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να κρατάει χρήματα.
Τα χρήματα όλα θα τα κρατάει ο Αντίχριστος. Κανείς δεν θα μπορεί να ληστέψει κανέναν. Κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει χρήματα και να φοροδιαφύγει. Θα είναι όλα φανερά. Κανείς δεν θα μπορεί να δανείζει με τόκο χωρίς να το γνωρίζει ο Αντίχριστος. Κανείς δεν θα μπορεί να χαρίζει σ' όποιον θέλει, όσα θέλει.
Όλα θα τα γνωρίζει ο Αντίχριστος. Όλη η οικονομία θα είναι στα χέρια του και γι’ αυτό θα υπάρξει άνθηση.
Θα ζητήσει από όλους σαν αντάλλαγμα να του ανήκουν και να υπακούουν στο θέλημά του. Γι' αυτό θα βάλει στους ανθρώπους το χάραγμα με τον αριθμό του ονόματός του, που είναι το 666.
Σήμερα έχει καταφέρει να επιβάλει το γραμμωτό χάραγμα με τις τρεις διπλές γραμμές, σ' όλα τα προϊόντα της αγοράς. Δεν υπάρχει προϊόν εμπορεύσιμο το οποίο να μην το έχει επάνω του τυπωμένο, μια διπλή γραμμή αριστερά, μία στη μέση και μία δεξιά. Αυτό το γραμμωτό σύστημα η Αγία Γραφή το ονομάζει χάραγμα. Δεν είναι σφραγίδα, δεν είναι οποιουδήποτε είδους στάμπα. Είναι χάραγμα.
Ο νόμος θα είναι αυστηρός και θα συνεπάγεται αποκλεισμός από κάθε αγοροπωλησία.
“Και έκαμε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση ειμή ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, όστις έχει τον νουν ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χξς’ (666).” Αποκάλυψη ιγ’:16 έως τέλος.

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό